ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ e-ΙΑΤΡΕΙΟΥ

Τελευταία ενημέρωση:  Δεκέμβριος 2020

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι παρόντες όροι χρήσης (εφεξής οι «Όροι Χρήσης») καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις που διέπουν την χρήση της παρούσας ιστοσελίδας (εφεξής το «eIατρείο») και την παροχή των ιατρικών υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτού. Το e-Iατρείο παρέχεται και λειτουργεί από τον επαγγελματία υγείας του οποίου τα στοιχεία αναγράφονται αναλυτικά εντός του παρόντος e-Ιατρείου (εφεξής ο “Επαγγελματίας Υγείας”). Η περιήγηση στο e-Iατρείο, καθώς και η χρήση των ιατρικών υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτού από τον επισκέπτη (εφεξής ο «Χρήστης») συνεπάγονται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων Χρήσης, συμπεριλαμβανομένης της Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων και Χρήσης Cookies του e-Ιατρείου. Για το λόγο αυτόν σας παροτρύνουμε να διαβάσετε προσεκτικά τους Όρους Χρήσης και την ανωτέρω πολιτική σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και τη χρήση cookies πριν από την περιήγησή σας στο e-Iατρείο και, εάν δεν συμφωνείτε με αυτά, να τερματίσετε άμεσα την επίσκεψή σας στο e-Iατρείο. Επίσης, σας παρακαλούμε να μελετάτε τα κείμενα αυτά σε τακτικά χρονικά διαστήματα για τυχόν τροποποιήσεις.

  1. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ e-IΑΤΡΕΙΟΥ

Μέσω του e-Iατρείου μπορείτε να προβείτε στις παρακάτω ενέργειες, αναλόγως των συγκεκριμένων επιλογών του Επαγγελματία Υγείας σχετικά με τη λειτουργία του e-Iατρείου:

(α) να λάβετε πληροφορίες σχετικά με την επαγγελματική ειδίκευση του Επαγγελματία Υγείας, τα πλήρη επαγγελματικά του στοιχεία, συμπεριλαμβανομένου του ιατρικού συλλόγου του οποίου αποτελεί μέλος, το βιογραφικό του σημείωμα, τα στοιχεία επικοινωνίας του, καθώς και πληροφορίες σχετικά με την διεύθυνση και το ωράριο λειτουργίας του ιατρείου του.

(β) να επιλέξετε την επιθυμητή ιατρική υπηρεσία από αυτές που παρέχονται από τον Επαγγελματία Υγείας μέσω του e-Iατρείου ή εκτός αυτού (για παράδειγμα μέσω τηλεφώνου ή email) και να πραγματοποιήσετε ασφαλώς πληρωμές αμοιβών προς τον Επαγγελματία Υγείας που αφορούν τις εν λόγω ιατρικές υπηρεσίες. Οι ιατρικές υπηρεσίες παρέχονται από τον Επαγγελματία Υγείας σύμφωνα με τον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας και τους γενικά αποδεκτούς και ισχύοντες κανόνες της ιατρικής επιστήμης. Η αμοιβή του Επαγγελματία Υγείας που αντιστοιχεί σε κάθε ιατρική υπηρεσία αναγράφεται ευκρινώς δίπλα από την περιγραφή της ιατρικής υπηρεσίας και περιλαμβάνει όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις και ανάλυση του σχετικού ποσού, ώστε να προκύπτει με σαφήνεια ο επιβαλλόμενος φόρος και τυχόν άλλες πρόσθετες δαπάνες. Για την παροχή της επιθυμητής ιατρικής υπηρεσίας από τον Επαγγελματία Υγείας θα πρέπει να ακολουθήσετε την εξής διαδικασία: επιλέγετε το πεδίο με την περιγραφή της υπηρεσίας που σας ενδιαφέρει και οδηγείστε στην τελική σελίδα της ιατρικής υπηρεσίας όπου υπάρχει αναλυτική περιγραφή της. Εφόσον παρέχεται η αντίστοιχη επιλογή ανάλογα με το είδος της παρεχόμενης ιατρικής υπηρεσίας, μπορείτε να προγραμματίσετε και ραντεβού με τον Επαγγελματία Υγείας. Στη συνέχεια, αφού επιλέξετε την επιθυμητή ιατρική υπηρεσία (και, όπου υπάρχει η αντίστοιχη δυνατότητα, και το ραντεβού) επιλέγετε το πεδίο «ΑΓΟΡΑ» και έπειτα «ΠΛΗΡΩΜΗ». Εκεί συμπληρώνετε όλα τα στοιχεία που ζητούνται, εκ των οποίων όσα είναι υποχρεωτικά για την ολοκλήρωση της παραγγελίας επισημαίνονται με έναν αστερίσκο (*). Σε περίπτωση που δεν συμπληρωθούν τα υποχρεωτικά στοιχεία, η συναλλαγή είναι αδύνατο να ολοκληρωθεί. Αφού συμπληρώσετε τα ζητούμενα στοιχεία, επιλέγετε τον επιθυμητό τρόπο πληρωμής και εν συνεχεία το πεδίο «ΠΛΗΡΩΜΗ». Η πληρωμή της αμοιβής του Επαγγελματία Υγείας μπορεί να πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά μέσω χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας και να μεταφερθεί στο ασφαλές περιβάλλον της τράπεζας. Μετά την καταβολή της αμοιβής, θα σας αποσταλεί με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) η επιβεβαίωση της συναλλαγής που πραγματοποιήσατε. Η σύμβασή σας με τον Επαγγελματία Υγείας θεωρείται ότι έχει καταρτιστεί με την αποστολή και λήψη από εσάς του ως άνω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οφείλετε να ελέγξετε το ανωτέρω επιβεβαιωτικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να ενημερώσετε τον Επαγγελματία Υγείας εγγράφως για οποιοδήποτε λάθος εντός 2 ωρών από την ώρα της λήψης του, άλλως τα στοιχεία που αναφέρονται στο ανωτέρω επιβεβαιωτικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα αποτελέσουν τα στοιχεία της σύμβασής σας με τον Επαγγελματία Υγείας.

(γ) να επικοινωνήσετε με τον Επαγγελματία Υγείας μέσω της φόρμας επικοινωνίας που παρέχεται εντός του e-Iατρείου Στις περιπτώσεις επικοινωνίας που αιτείται την παροχή ιατρικής συμβουλής, ο Χρήστης θα ενημερώνεται άμεσα για τη λήψη του αιτήματός του μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και τυχόν αμοιβή του Επαγγελματία Υγείας, στην οποία θα αναγράφονται αναλυτικά οι νόμιμες επιβαρύνσεις.

Σε περίπτωση σφάλματος κατά την εκτέλεση μιας πληρωμής ή αιτήματος σας για την παροχή μιας ιατρικής υπηρεσίας μέσω του e-Iατρείου, μπορείτε ανά πάσα στιγμή πριν την πραγματοποίηση της πληρωμής ή την ανάθεση της παραγγελίας να επιστρέψετε στο προηγούμενο βήμα και να διορθώσετε τυχόν σφάλματα επιλέγοντας την αντίστοιχη ένδειξη.

Σε περίπτωση που συνάψετε σύμβαση παροχής ιατρικών υπηρεσιών μέσω  του e-Iατρείου, ο Επαγγελματίας Υγείας θα αποθηκεύσει την παραγγελία και τη σύμβασή σας, τα παραστατικά πληρωμών, καθώς και κάθε άλλο συνοδευτικό έγγραφο για χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εκπλήρωση των φορολογικών του υποχρεώσεων. Μπορείτε να ζητήσετε ανά πάσα στιγμή πρόσβαση στη σύμβαση παροχής υπηρεσιών σας με τον Επαγγελματία Υγείας αποστέλλοντας email στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Επαγγελματία Υγείας.

  1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

Σε περίπτωση που ζητήσετε την παροχή ιατρικών υπηρεσιών μέσω του e-Iατρείου (για παράδειγμα για να κλείσετε ραντεβού στο ιατρείο ή για να υποβάλλετε αίτημα για ιατρική γνωμάτευση ή συνταγογράφηση) και υπό την προϋπόθεση ότι δεν σας έχει ακόμα παρασχεθεί πλήρως η παροχή της αιτούμενης ιατρικής υπηρεσίας από τον Επαγγελματία Υγείας, έχετε το δικαίωμα να αλλάξετε γνώμη και να υπαναχωρήσετε ελεύθερα εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης (δηλαδή από την υποβολή του αιτήματός σας ή, σε περίπτωση λήψης επιβεβαίωσης από τον Επαγγελματία Υγείας, από την λήψη της επιβεβαίωσης αυτής) χωρίς καμία απολύτως επιβάρυνση. Αν οι ιατρικές υπηρεσίες έχουν παρασχεθεί κατά ένα μέρος όταν ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, θα οφείλετε στον Επαγγελματία Υγείας τμήμα της αμοιβής του, που αντιστοιχεί στις παρασχεθείσες ιατρικές υπηρεσίες μέχρι την ημέρα άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης.

Μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης αποστέλλοντας μας συμπληρωμένο το έντυπο που θα βρείτε εδώ ή στέλνοντας σχετικό σας αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Επαγγελματία Υγείας. Ο Επαγγελματίας Υγείας θα σας ενημερώσει μόλις λάβει το αίτημά σας μέσω email. Μετά την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης και σε περίπτωση που δεν έχει ξεκινήσει η παροχή των ιατρικών υπηρεσιών από τον Επαγγελματία Υγείας, θα σας επιστραφεί το πλήρες ποσό που τυχόν είχατε καταβάλλει, ενώ σε περίπτωση που έχει παρασχεθεί ένα μέρος των ιατρικών υπηρεσιών, θα αφαιρεθεί από το ποσό που θα σας επιστραφεί το ποσό που αναλογεί στις υπηρεσίες αυτές.

Αντιθέτως, αν σας έχει παρασχεθεί πλήρως η ιατρική υπηρεσία και εσείς συναινέσατε προς τούτο αναγνωρίζοντας ότι χάνετε το παραπάνω δικαίωμα υπαναχώρησης, δεν έχετε το δικαίωμα να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης.

  1. ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Η χρήση του e-Iατρείου και των ιατρικών υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτού επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Ο Χρήστης οφείλει να χρησιμοποιεί το e-Iατρείο σύμφωνα με το νόμο και τους παρόντες Όρους Χρήσης και να παρέχει αληθείς πληροφορίες σε κάθε επικοινωνία ή συναλλαγή του με τον Επαγγελματία Υγείας. Ο Επαγγελματίας Υγείας δεν υποχρεούται να ελέγχει την ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχονται από το Χρήστη. Επιπλέον, ο Χρήστης οφείλει να μην κοινοποιεί μέσω του e-Iατρείου προσωπικά δεδομένα, όπως φωτογραφικό υλικό ή ιατρικά στοιχεία, που αφορούν τρίτα πρόσωπα, εκτός αν ο Χρήστης ασκεί την επιμέλεια των προσώπων αυτών (για παράδειγμα δεδομένα ανηλίκων τέκνων που δημοσιεύονται από τους γονείς τους στα πλαίσια παροχής ιατρικών συμβουλών).

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Το περιεχόμενο που περιλαμβάνεται στην Ιστοσελίδα προστατεύεται από τις διατάξεις πνευματικής ιδιοκτησίας. Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή ή κοινοποίηση του συνόλου ή μέρους του e-Iατρείου από το Χρήστη με οποιαδήποτε μορφή, χωρίς την προηγούμενη άδεια της Εταιρείας «R2 DIGITAL ΙΚΕ», η οποία έχει κατασκευάσει το e-Iατρείοκαι είναι ο δικαιούχος των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επ’ αυτού.

  1. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Ο Επαγγελματίας Υγείας καταβάλλει, μέσω των εργολάβων του, κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να εξασφαλίζει ότι το e-Iατρείο είναι ασφαλές, προστατευμένο και χωρίς ιούς, σφάλματα και πάσης φύσεως ελαττώματα. Στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, ο Επαγγελματίας Υγείας δεν αποδέχεται οποιαδήποτε ευθύνη για ζημία οποιουδήποτε είδους, άμεση ή έμμεση, που τυχόν προκληθεί στο Χρήστη από τη χρήση του e-Iατρείου ή την πεποίθησή του αναφορικά με τις πληροφορίες που αναρτώνται στο e-Iατρείο, ενώ δεν εγγυάται ότι το e-Iατρείο (ή οποιοδήποτε τμήμα του) είναι ακριβές και δίχως σφάλματα ούτε ότι είναι συμβατό με συγκεκριμένα λογισμικά ή περιφερειακά.

Ο Χρήστης φέρει την ευθύνη πρόσβασης στο περιεχόμενο του e-Iατρείου και η σχετική πρόσβαση μπορεί να απαιτεί την καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (π.χ. παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου). Ο Χρήστης έχει την αποκλειστική ευθύνη πληρωμής των σχετικών τελών, ενώ είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον προσωπικό εξοπλισμό του με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που του επιτρέπουν την πρόσβαση στο περιεχόμενο και τις υπηρεσίες του e-Iατρείου.

ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ (LINKS)

Το e-Iατρείο ενδέχεται να εμπεριέχει παραπομπές σε δικτυακούς τόπους τρίτων μέσω συνδέσμων κατασκευασμένων από άλλους ιδιώτες και οργανισμούς. Οι σύνδεσμοι αυτοί παρέχονται αποκλειστικά και μόνο για την εξυπηρέτηση των χρηστών και η χρήση τους θα γίνεται με αποκλειστική τους ευθύνη, ενώ οι αντίστοιχες ιστοσελίδες θα υπόκεινται στους δικούς τους όρους χρήσης, για τους οποίους ο Επαγγελματίας Υγείας ουδεμία ευθύνη φέρει ούτε εγγυάται σε καμία περίπτωση για το περιεχόμενο, την ασφάλεια, τη διαθεσιμότητα και τη λειτουργικότητά τους. Ο Επαγγελματίας Υγείας δεν ευθύνονται σε καμία περίπτωση για οιαδήποτε ζημία των χρηστών που τυχόν υποστούν σε άλλες ιστοσελίδες.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο. Οποιαδήποτε διαφορά γεννάται από τους Όρους Χρήσης και αφορά τη χρήση της Ιστοσελίδας θα υπόκειται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.