Ιατρός: ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΛΟΥΓΑΡΛΗΣ
Ειδικότητα: Καρδιολόγος